Vilkår og betingelser

Privatlivspolitik
Ifølge persondataforordningen, også kendt som GDPR, er det et krav, at du informeres om hvilke data Recon Digital gemmer om dig - og hvordan. Desuden skal vi bruge dit samtykke til at gemme dine data og dermed have dig som kunde. Lovgivningen harmoniserer databeskyttelsen i hele EU og den "gamle" persondatalov står stadig ved magt.

Brug af personoplysninger
Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Dit navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse videregives til den relevante samarbejdspartner.

Personoplysninger registreres hos Repcon Digital og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Dine personoplysninger videresælges ikke. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Den indsamlede data anvendes alene til at opfylde aftalen med vores kunder.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Repcon Digital, skal du rette henvendelse på post@repcon.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Ovenstående betingelser er senest opdateret den 15. februar 2023.